Get Adobe Flash player

 
alt
 
โทษของกาม
 
กามทั้งหลาย มีความพอใจน้อย ทุกข์อื่นยิ่งกว่ากาม ไม่มี
ชนเหล่าใดส้องเสพกามทั้งหลาย ชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรก
 
เหมือนดาบที่ลับคมดีแล้วเชือด เหมือนกระบี่ที่ขัดดีแล้วแทง
เหมือนหอกที่พุ่งปักอก ต้องเจ็บปวดปานใด กามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้น
 
หลุมถ่านเพลิงลุกโพลงแล้ว ลึกกว่าชั่วบุรุษ
ผาลที่เผาร้อนอยู่ตลอดวัน ร้อนปานใด กามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้น
 
เหมือนยาพิษชนิดร้ายแรง เหมือนน้ำมันที่เดือดพล่าน
ทองแดงที่กำลังละลายคว้าง ร้อนปานใด กามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้น
 
กามทั้งหลาย เป็นศัตรู เป็นผู้ฆ่า เป็นข้าศึก เป็นดุจลูกศร
เป็นเครื่องจองจำ เป็นดุจเพชฌฆาต อุปมาด้วยกองไฟ เป็นทุกข์
 
กามนี้เป็นของไม่บริสุทธิ์ มีภัย เป็นไปด้วยกับความคับแค้น
เป็นเสี้ยนหนาม เป็นเหตุให้กำหนัด ไม่เรียบร้อย มีกังวลมาก
เป็นทางแห่งความลุ่มหลงใหญ่
เป็นเหตุให้ขัดข้องและเป็นของน่ากลัวพิลึก เปรียบด้วยหัวงูเห่า
 
ปุถุชนผู้โง่เขลามืดมนเหล่าใดย่อมเพลิดเพลินต่อกามเหล่านั้น
ปุถุชนเหล่านั้นเป็นอันมากข้องอยู่แล้วด้วยเครื่องข้องคือกามก็ไม่รู้สึกในโลก
ย่อมไม่รู้จักความสิ้นสุดแห่งความเกิดและความตาย
 
มนุษย์เป็นอันมากพากันดำเนินไปตามทาง เป็นที่ไปสู่ทุคติ นำโรคมาให้แก่ตน ล้วนแต่มีกามเป็นเหตุ
 
กามทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดข้าศึกศัตรู เดือดร้อน นำมาซึ่งความเศร้าหมอง
เป็นเหยื่อในโลก เป็นเครื่องจองจำ เกี่ยวเนื่องด้วยความตาย
 
กามทั้งหลายเป็นเหตุให้บ้า ให้บ่นเพ้อ ให้จิตมัวเมา
เป็นของอันมารดักไว้เพื่อความพินาศของหมู่สัตว์เร็วพลัน
กามทั้งหลายมีโทษหาที่สุดไม่ได้
 
กามทั้งหลายมีทุกข์มาก มีพิษมาก มีความพอใจน้อย เป็นบ่อเกิดแห่งการรบราฆ่าฟันกัน
เป็นเหตุให้ธรรมฝ่ายขาวเหือดแห้งไป
 
ท่านจงพยายามตัดกระแสแห่งตัณหา จงบรรเทากามเสียเถิดพราหมณ์
มุนีไม่ละกามย่อมไม่เข้าถึงความที่จิตแน่วแน่ได้

 

กามทั้งหลายเปรียบด้วยดาบและหลาว เหมือนหัวงูเห่า
เปรียบด้วยคบเพลิงเผาอยู่เนืองๆ เหมือนร่างกระดูก
 
กามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน มีทุกข์มาก เหมือนงูที่มีพิษมาก
เหมือนก้อนเหล็กอันไฟติดทั่ว เป็นรากเหง้าแห่งทุกข์ มีทุกข์เป็นผล
 
กามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้อันเป็นพิษ
เหมือนชิ้นเนื้อ นำมาซึ่งทุกข์
 
กามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝัน เป็นของหลอกลวง เหมือนของที่ยืมเขามา
เปรียบด้วยหอกและหลาว เป็นโรค เป็นดั่งหัวฝี เป็นความทุกข์ยาก เป็นความลำบาก
เช่นดั่งหลุมถ่านเพลิง เป็นรากเหง้าแห่งความทุกข์
เป็นภัย เป็นนายเพชฌฆาต
 
กามทั้งหลายบัณฑิตกล่าวว่ามีความทุกข์มาก เป็นอันตรายมากอย่างนี้.

THAILAND

Sweden Time

Thailand Time

GooGle Translate

enfrdeitptruessv

วีดีโอธรรมะ

Copyright © 2017. Wat Santinivas, Almvägen 11, 136 71 Vendelsö, Sweden วัดสันตินิวาส สวีเดน