Get Adobe Flash player

 

โครงการสะสมบุญ
กองทุนมูลนิธิวัดสันตินิวาส
 

 

            เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า ในทางพระพุทธศาสนา สอนให้เชื่อกรรม และผลของกรรมว่าทำกรรมดีย่อมได้รับผลในทางที่ดี กระทำกรรมชั่ว ย่อมได้รับผลในทางที่ชั่วให้เชื่อในเรื่องบุญ เรื่องบาป ให้เชื่อในเรื่องนรก สวรรค์เชื่อในการเวียนว่ายตายเกิด ชาตินี้มีจริง- ชาติหน้ามีจริงไม่ให้มัวเมาประมาทในการดำเนินชีวิต ให้ระมัดระวังในการแสดงออกทางกาย วาจา ใจมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตที่ดีที่ประเสริฐ ให้รู้จักเตรียมพร้อมแต่เนิ่นๆเพราะไม่มีใครที่จะประกันความมีชีวิตของใครกันได้ว่าจะมีชีวิตยั่งยืนอยู่ได้นานเท่านั้นเท่านี้จึงควรเตรียมการไว้ตั้งแต่ในชาตินี้ เพราะแต่ละคนต่างคนต่างเกิดเวลาเจ็บก็เจ็บคนเดียวจะเจ็บแทนกันไม่ได้ เวลาตายก็ตายคนเดียวจะตายแทนกันไม่ได้ผลแห่งความดีความชั่ว ใครทำใครได้ ทำแทนกันไม่ได้ เสมือนกินอาหาร ใครกินคนนั้นเป็นคนอิ่ม มันอิ่มแทนกันไม่ได้ บุญบาป ซื้อกันไม่ได้ด้วยเงินทองยามจะตายแม้จะมีเงินสักร้อยล้านพันล้านก็ซื้อบุญจากคนอื่นที่เขาทำไว้แล้วก็ไม่ได้หรือมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีความหมายสำหรับคนเมื่อตายไปแล้ว

           เหตุฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทในการสะสมบุญโดยไม่รอให้ถึงคราวคับขันแล้วจึงทำซึ่งอาจจะไม่ทันกาลหรืออาจจะไม่เพียบพร้อมสมบูรณ์เหมือนคนอื่นที่เขาทำเอาไว้แล้วไม่ให้ประมาทในการทำบุญ แม้มีน้อย ก็ทำแต่น้อย มีมากค่อยทำมากสะสมไว้เสมือนเม็ดฝนแต่ละเม็ดที่โปรยปรายลงมาจากฟากฟ้าเมื่อรวมกันแล้วกลับกลายเป็นน้ำในโอ่งในไห เป็นแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง หรือทะเลอันกว้างใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่มาจากเม็ดฝนเม็ดน้อยๆแต่ละเม็ดนั่นเองเมื่อรวมกันแล้วกลับมีค่าแก่มนุษย์และสัตว์มากมายนักจึงไม่ควรประมาทในสิ่งของแม้จะน้อยนิดก็ตาม

           ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาของแต่ละชีวิตวันเวลามันจะมีความหมายสำหรับคนทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นวันเวลาจึงกลืนกินชีวิตไปแต่ละวันโดยที่เราไม่รู้ตัว เป็นการก้าวไปสู่ความแก่ความเจ็บ ความตายอยู่ทุกขณะ ฉะนั้น วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่จึงควรเตือนตนให้เร่งทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อตนไว้บ้างอย่าผลัดวันประกันพรุ่งอีกต่อไปหากรักตัวรักตนก็ต้องหาที่พึ่งให้แก่ตนไว้เป็นเครื่องประกันชีวิตเสียตั้งแต่ปัจจุบันชาตินี้

           วัดสันตินิวาสเป็นวัดหนึ่งในประเทศ สวีเดน ซึ่งมีพระสงฆ์มาประจำประมาณ ๕ รูปติดต่อกันโดยตลอดมาปัจจุบันมีที่ดินจำนวน ๑๗.๒ ไร่ ได้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิวัดสันตินิวาสซึ่งเป็นองค์กรดูแลทรัพย์สินของวัดให้คงอยู่และดำเนินไปตามวัตถุประสงค์โดยมีคณะกรรมการบริหาร ๙ ท่าน มีเจ้าอาวาสเป็นประธานมูลนิธิโดยตำแหน่งและมีสมาคมวัดสันตินิวาส เป็นฝ่ายจัดกิจกรรมด้านต่างๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิวัดฯ ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบไปอีกทางหนึ่งด้วย
ด้วยช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดจำเป็นต้องบริหารงานเป็นไปตามระบบให้สอดคล้องกับกฏหมายของประเทศสวีเดนเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านการบริหารเพื่อให้เกิดความพร้อมก่อนที่จะวางโครงการก่อสร้างถาวรวัตถุของวัดต่อไป

          บัดนี้ทางคณะสงฆ์ และคณะกรรมการวัดสันตินิวาสมีความพร้อมที่จะวางโครงการในการก่อสร้างถาวรวัตถุอันจะเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อไปในกาลข้างหน้าจึงได้จัดโครงการรวมกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนและเป็นกองทุนในการสร้างวัดตามโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้

          ดังนั้นทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมโครงการสะสมบุญด้วยการบริจาคทรัพย์เป็นรายเดือนเข้าร่วมเป็นกองทุนมูลนิธิวัดสันตินิวาส โดยการหักจากบัญชีธนาคารหรือจะบริจาคโดยตรง ตามความสะดวกและตามกำลังศรัทธาของท่านอย่างใดอย่างหนึ่งขออนุโมทนาไว้ ณ ที่นี้

         จึงขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านพร้อมทั้งครอบครัวจงประสบแด่ความสุขและความเจริญด้วย อายุ วรรณะสุขะ พละ ปฎิภาน ธนสารสมบัติ ยิ่งๆขึ้นไป ด้วยกันทุกท่าน เทอญ


ขอเจริญพร

พระครูประกาศพุทธญาณ
(เจ้าอาวาสวัดสันตินิวาส)

 

 

 

 

 

THAILAND

Sweden Time

Thailand Time

GooGle Translate

enfrdeitptruessv

วีดีโอธรรมะ

Copyright © 2017. Wat Santinivas, Almvägen 11, 136 71 Vendelsö, Sweden วัดสันตินิวาส สวีเดน