Get Adobe Flash player

กิจกรรมประจำวัน

            6.30 น. ทำวัตรสวดมนต์เช้า เสร็จแล้วนั่งสมาธิภาวนา 30 นาที
            9.00 น. ทำข้อวัตร ทำความสะอาด

          11.00 น. ฉันภัตตาหารเช้า (ฉันมื้อเดียว)
          12.00-14.30 น.ทำกิจวัตรส่วนตัว
          15.00 น. ทำข้อวัตร ทำความสะอาด
          16.30 น. ฉันน้ำปานะ
          18.00 น.
ทำวัตรสวดมนต์เย็น เสร็จแล้วนั่งสมาธิภาวนา 30 นาที

กิจกรรมประจำปี

          วันมาฆบูชา
          วันวิสาขบูชา
          วันอาสาฬหบูชา
          วันเข้าพรรษา
          วันแม่แห่งชาติ
          งานผ้าป่าฤดูร้อน
          วันออกพรรษาและกฐิน
          วันลอยกระทง
          วันขึ้นปีใหม่
          งานสงกรานต์

 

THAILAND

Sweden Time

Thailand Time

GooGle Translate

enfrdeitptruessv

วีดีโอธรรมะ

Copyright © 2017. Wat Santinivas, Almvägen 11, 136 71 Vendelsö, Sweden วัดสันตินิวาส สวีเดน